Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

duzedziecko
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte viapojemnosc2400 pojemnosc2400
duzedziecko
wydaje mi się, że jesteśmy dzisiaj trącymi o siebie płytami tektonicznymi, dlatego może lepiej zakończmy ten wieczór zanim się zacznie na dobre
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
duzedziecko
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viazyta zyta
duzedziecko
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
duzedziecko
2572 e7f6
Reposted fromwstawaj wstawaj viajas1mine jas1mine
duzedziecko
1444 90f9 500
duzedziecko
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viachemiczna chemiczna
duzedziecko
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viajas1mine jas1mine

May 22 2017

duzedziecko
8821 4dee
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viamisspandora misspandora
duzedziecko
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama, zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś- Jutra może nie być
duzedziecko
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viairmelin irmelin
duzedziecko
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
duzedziecko
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
duzedziecko
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
duzedziecko
0759 8d47
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
duzedziecko
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
duzedziecko
2221 bd83 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl