Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

duzedziecko
1773 2349
Reposted fromxawery xawery viafreeway freeway
duzedziecko
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer vialovvie lovvie
duzedziecko
6595 d828
Reposted fromglamourotica glamourotica vianoisetales noisetales
duzedziecko
8058 2bc2 500
“If you can make a woman laugh, you can make her do anything.”  Arthur Miller i Marilyn Monroe
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun
duzedziecko
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoemiJustine NoemiJustine
duzedziecko
0531 5d5d 500
Reposted fromsavatage savatage vialovvie lovvie

April 19 2018

duzedziecko
8281 e49e 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaGunToRun GunToRun
duzedziecko
3312 a4e7
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
duzedziecko
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
duzedziecko
8732 06c4
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viairmelin irmelin
duzedziecko
6929 a169 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafreeway freeway
duzedziecko
4656 d985 500
Reposted from2017 2017 viaasses asses
duzedziecko
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaotella otella

April 13 2018

duzedziecko
7875 c07c 500
Reposted fromMiziou Miziou vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
duzedziecko
duzedziecko
2198 6ee1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
duzedziecko

April 05 2018

duzedziecko
Fishy
Reposted fromstriker striker viairmelin irmelin
duzedziecko
2414 051b 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl