Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

duzedziecko
3363 ebfb 500
"Mleko i miód" Rupi Kaur ❤
Reposted fromzyta zyta
duzedziecko

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie viazyta zyta
duzedziecko
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyta zyta
duzedziecko
5967 0359
Reposted fromhazels hazels viaotella otella
duzedziecko
0506 53ae
Audrey, I can see myself in you, sweetheart.
Reposted fromitgirl itgirl viastrangespecters strangespecters
duzedziecko
duzedziecko
7143 0173 500
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka viafreeway freeway
duzedziecko
7024 237d
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viafreeway freeway
duzedziecko
3191 23d0
Reposted fromyikes yikes viaotella otella
duzedziecko
5601 95c3
Reposted fromMiziou Miziou viaotella otella
duzedziecko
9763 d330

me on my way to overthrow yo country

tried to scroll past this, couldn’t.

same

Reposted fromTankistD TankistD viaotella otella
2895 e857

gifsboom:

Friendship on three!

(via Killjoytshirts)

Reposted fromsuperlog superlog viapojemnosc2400 pojemnosc2400
duzedziecko
duzedziecko
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viafreeway freeway
duzedziecko
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viafreeway freeway
7665 a87d
Reposted fromerial erial viaDaisyLove DaisyLove
8941 15f9 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatojestpojebane2 tojestpojebane2
duzedziecko
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viamessinhead messinhead
duzedziecko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl