Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

duzedziecko
duzedziecko
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 via2708 2708
duzedziecko
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
duzedziecko
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki.
Reposted fromplayinglove playinglove vianiskowo niskowo
duzedziecko
4510 0e2f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaheroine88 heroine88
duzedziecko
i think it’s important to realize you can miss something,
but not want it back.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaguerriera guerriera
duzedziecko
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
duzedziecko
Mówisz, że możesz – to możesz. Mówisz, że nie możesz – to nie możesz. Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted frombemotivated bemotivated viainspirations inspirations
1014 410b 500
Reposted fromluciferblogging luciferblogging viaabl abl
duzedziecko
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiskowo niskowo
duzedziecko
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera
duzedziecko
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viamagdak magdak
duzedziecko
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
1535 587d 500
duzedziecko
3700 bc43
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaojtam ojtam
duzedziecko
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viapojemnosc2400 pojemnosc2400
duzedziecko
duzedziecko
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viapojemnosc2400 pojemnosc2400
4050 5e3d

No means no!

Reposted frommyry myry viafreeway freeway
duzedziecko
6091 f55c 500
Reposted frompierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl