Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viairmelin irmelin
duzedziecko
duzedziecko
2801 af8f
Reposted fromzciach zciach viapojemnosc2400 pojemnosc2400
duzedziecko
9239 3500 500
savage cat
Reposted fromsiegmunda siegmunda viapojemnosc2400 pojemnosc2400
duzedziecko
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr viapannaniczyja pannaniczyja
duzedziecko
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viapannaniczyja pannaniczyja
duzedziecko
6191 8da0 500
Reposted frombrzask brzask viapannaniczyja pannaniczyja
duzedziecko
co u ciebie
Reposted frommajkey majkey viapannaniczyja pannaniczyja
duzedziecko
Nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— Jakub Żulczyk
duzedziecko
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
duzedziecko
duzedziecko
jeśli kiedykolwiek miałeś kogoś tak bliskiego
dobrze wiesz o czym myśli się jadąc autobusem
po co śpiewa się Te piosenki
i co wymyśla się, leżąc w łóżku, tuż przed snem. ' 
duzedziecko
8148 0feb 500
Reposted fromfungi fungi vianoisetales noisetales
duzedziecko
0833 14c3 500
Reposted fromthalahassi thalahassi vianoisetales noisetales
duzedziecko
2875 078d
Reposted fromandrewmyles andrewmyles vianoisetales noisetales
duzedziecko
duzedziecko
7872 d6b9
Reposted fromstarwars starwars viaotella otella
duzedziecko
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaotella otella
duzedziecko
0163 12e2
Reposted fromNeutrum Neutrum viaotella otella
duzedziecko
0905 3f25 500
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viaotella otella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl