Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

duzedziecko
duzedziecko
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viafeatherr featherr
duzedziecko
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viafeatherr featherr

June 21 2017

duzedziecko
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viatojestpojebane2 tojestpojebane2
duzedziecko
Reposted fromvolldost volldost vianoisetales noisetales
duzedziecko
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
duzedziecko
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
8545 15e4 500
duzedziecko
1628 c308
Reposted fromkreatura kreatura vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
4650 f44b 500
duzedziecko
4730 d552 500
Reposted fromteijakool teijakool viapojemnosc2400 pojemnosc2400
duzedziecko
6543 76f1
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaotella otella
duzedziecko
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
5660 512c
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
duzedziecko
duzedziecko
1337 c1d5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafreeway freeway
duzedziecko
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viafreeway freeway

June 20 2017

duzedziecko
duzedziecko
0452 ec6d 500
Reposted frombukoz bukoz vialadies-warriors ladies-warriors
duzedziecko
Smutno. Aż z tego smutku wszystko boli.
Reposted fromotella otella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl