Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

duzedziecko
0874 e619
Reposted fromrol rol vialaparisienne laparisienne

July 25 2017

duzedziecko
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatojestpojebane2 tojestpojebane2
duzedziecko
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"

July 23 2017

duzedziecko
Miłość wymaga czasem podejmowania ryzyka. To kwestia wiary. Uwierzenia w coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć. Musimy zdobyć się na skok.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
4825 4f4c
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
duzedziecko
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda
Reposted fromDailyAlice DailyAlice vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
5533 23ff
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
5523 58de 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
5520 7453 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
6135 bed0 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
8912 4db2
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
duzedziecko
3408 2c23
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne

July 18 2017

0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viairmelin irmelin
duzedziecko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl