Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

3820 ce28
Reposted fromNSFWorld NSFWorld

September 12 2017

duzedziecko
5771 b854
Reposted fromoutoflove outoflove viapojemnosc2400 pojemnosc2400
duzedziecko
1028 3547 500
Piotr Świderek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne

September 11 2017

duzedziecko
duzedziecko
1678 3182
Reposted fromagridoce agridoce viapojemnosc2400 pojemnosc2400
duzedziecko
duzedziecko
7796 4f46
duzedziecko
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin

September 06 2017

duzedziecko
duzedziecko
duzedziecko
1477 85a1 500
Reposted fromoll oll viaredsth redsth
duzedziecko
1604 72a5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiezwyykla niezwyykla

September 05 2017

duzedziecko
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viafreeway freeway

August 23 2017

duzedziecko
0009 1294 500
Reposted fromtgs tgs viamessinhead messinhead
duzedziecko

August 20 2017

duzedziecko
duzedziecko
Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— Edward Stachura (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viaotella otella

August 17 2017

duzedziecko
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
duzedziecko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl