Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

5044 f78d
Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viadziejek dziejek

October 01 2018

duzedziecko
1753 9719 500
Reposted fromstroschek stroschek viafreeway freeway
duzedziecko
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig vianoisetales noisetales
duzedziecko
9895 58ac 500
Reposted fromsemantikfrei semantikfrei vianoisetales noisetales
duzedziecko
duzedziecko
3326 4ec2 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
duzedziecko
0983 4870
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
duzedziecko
Reposted fromtowo85 towo85 viairmelin irmelin
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viairmelin irmelin
duzedziecko
7851 ba33 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
3566 e922 500
Reposted frommoai moai viafreeway freeway
duzedziecko

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viafreeway freeway

September 21 2018

duzedziecko
0654 bcb7 500

August 20 2018

duzedziecko
5430 1ce3
Reposted fromrubinek rubinek vialaj laj
duzedziecko
9721 683e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vialaj laj

August 19 2018

duzedziecko
8341 40e3 500
Reposted fromkatsiu katsiu viafreeway freeway
duzedziecko
5479 bcc3 500
Reposted fromtfu tfu viafreeway freeway
duzedziecko
0757 47df
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viadisheveled disheveled
duzedziecko
1974 0eb5 500
Reposted fromtfu tfu viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl